Got to main content

Ansvarlig videnskab, etik og biosikring

Center for Biosikring og Bioberedskab udbyder forskellige oplæg om ansvarlig videnskab, etik og biosikring. Oplæggene afholdes gratis og indgår som en del af centrets forebyggende indsats.

Målgruppe

Målgruppen omfatter bl.a.:

  • Studerende på videregående life science-uddannelser
  • Forskere på videregående life science-uddannelser
  • Laborant- og bioanalytikerstuderende
  • Katastrofe- og risikomanagere (se i øvrigt Bioberedskabskurser)


Undervisningen kan fx indgå på mikrobiologiske og bioteknologiske fag, men også i videnskabsteori passer emnet godt ind.

Formål

Formålet med undervisningen er at give life science-studerende og forskere kendskab til biosikring og de etiske overvejelser samt lovmæssige forpligtelser, der knytter sig hertil. Oplægget skal lægge op til diskussion og eftertanke om den videnskabelige ansvarlighed, der følger med at opnå specialviden inden for life science området.

Indhold

Et oplæg vil typisk omhandle følgende:

  • Forklaring på biosikring og beskrivelse af CBBs arbejde
  • Karakteristika for biologiske våben
  • Eksempler på fremstilling og anvendelse af biologiske våben
  • Biosikringssystemet i Danmark
  • Teknologi (viden) med misbrugspotentiale
  • Ansvarlig videnskab og etik

Deltagerne præsenteres undervejs for etiske dilemmaer i biosikring og får mulighed for at diskutere handlemuligheder. Et eksempel på et dilemma kunne være et forskningsprojekt, der frembringer resultater og viden med misbrugspotentiale, eller det kan omhandle håndtering af kontrolbelagt materiale. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår på uddannelsesinstitutionerne og kan implementeres i eksisterende kurser.

Oplæggene tilpasses i samarbejde alt efter studieretning, uddannelsesniveau m.v.

Varigheden aftales, men er typisk på 2 x 45 min. inkl. dilemmaer og diskussion.

Bestilling

For yderligere information og bestilling, skriv til cbb@ssi.dk

 

Temahæfte: Viden forpligter – Sikring af teknologi mod misbrug