Got to main content

CBB´s kontaktnumre

  • Centrets hovednummer: 3268 8127 (besvares i centrets åbningstid)
  • Alarmeringsnummer til det biologiske beredskab: 7020 6606 (døgnbemandet)

NB: Ved mistanke om biologisk terrorhændelse kontaktes politiet på Alarm 112

Alarmering

Alarmering ved mistanke om biologisk terrorhændelse

Mistanke om terrorhændelse med biologiske stoffer skal anmeldes til politiet. Efter opringning til alarmcentralen (112) viderestilles anmelder til politiets vagthavende i politikredsen. Politiet kontakter herefter Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB).

 

Alarmering ved mistanke om ukontrolleret tilstedeværelse af farligt biologisk materiale

Mistanke om udslip af farligt biologisk materiale, fx lækage af farlige bakterier, (eksempelvis på et laboratorium eller i forbindelse med trafikuheld) skal straks anmeldes til CBB's vagthavende 7020 6606. CBB vil herefter rådgive om straks-tiltag og alarmere øvrige myndigheder som påkrævet.

Uvedkommende skal holdes borte fra et eventuelt fareområde, indtil CBB har sikret, at der er truffet foranstaltninger til imødegåelse af den mulige fare.

Relaterede links

Principper og retningslinjer for indsats en biologisk hændelse (PREFIB)

Klik på ikonet nedenfor for at hente pdf-udgaven:

Flowchart over proceduren ved mistanke om ukontrolleret forekomst af farligt biologisk materiale.

Klik på billedet