Got to main content

Poliovirusindeslutning

CBB er Danmarks nationale myndighed for indeslutning af poliovirus. Hvis man ønsker at arbejde med poliovirus, eller er i besiddelse af prøver der muligvis indeholder poliovirus, skal man kontakte CBB.

Formålet med poliovirusindeslutning er at sikre forsvarlig håndtering af de poliovirustyper, der er blevet udryddet i vores omverden, så disse ikke slipper ud og igen begynder at inficere mennesker. Poliovirus findes stadigvæk i virksomheder såsom vaccineproducenter og i forskningslaboratorier.
 

Poliovirusindeslutning er omfattet af to typer af regelsæt

Det mest omfattende er for dem som arbejder med at dyrke infektiøst poliovirus, og består af et omfattende sæt retningslinjer, med krav til bla. arbejdsmiljø, ledelsessystem, risikovurderinger og fysiske faciliteter. Disse retningslinjer er beskrevet i WHO’s dokument GAPIV(Se link nederst). 

Poliovirus kan også findes i prøver der er indsamlet med et andet formål end at studere poliovirus. Disse prøver kaldes potentielt infektiøst materiale (PIM). Håndteringen af disse typer af prøver er beskrevet i dokumentet PIM Guidance (Se link nederst). 

Virksomheder som ønsker at arbejde med poliovirus, skal ifølge Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus (BEK nr 1247 af 28/11/2019) §5 certificeres i henhold til GAPIV. CBB er national indeslutningsmyndighed for poliovirus, og der er CBB der formidler kontakt til WHO, og auditerer virksomheder med certificering. 

Er man i besiddelse af potentielt poliovirusinfektiøst materiale skal man ifølge BEK nr 1247 af 28/11/2019 §11 meddele dette til CBB.

Relaterede links

Bekendtgørelse af sundhedsloven:
LBK nr 903 af 26/08/2019

Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus:
BEK nr 1247 af 28/11/2019

Viden om
Poliovirus og poliomyelitis

WHO-dokumenter