CBB har fået et nyt alarmeringsnummer

Fra den 2. marts 2020 skal alle alarmeringer til det biologiske beredskab rettes til CBB’s alarmeringsnummer: 7020 6606. Nummeret er døgnbemandet. Alle øvrige henvendelser rettes fortsat til centertelefonen på 3268 8127, som besvares i centrets åbningstid.

Center for Biosikring og Bioberedskab

Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed). 


Virksomheder, laboratorier, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at arbejde med stoffer med dobbelt anvendelsesmulighed, skal have tilladelse dertil fra Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), der er den statslige myndighed på området.


Skulle der opstå mistanke om udslip af visse farlige biologiske stoffer - hvad enten det er et uheld eller et led i et biologisk anslag - skal man straks rette henvendelse til CBB, der opretholder et særligt beredskab til at sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af visse farlige biologiske stoffer.

Nyheder

01. marts 2020
CBB får nyt alarmeringsnummer
Fra den 2. marts 2020 skal alle alarmeringer til det biologiske beredskab rettes til CBB’s alarmeringsnummer:...


Læs mere
01. marts 2020
CBB's årsberetning 2019
Årsberetningen gennemgår opgaven som myndighed for polioindeslutning, teknologi med misbrugspotentiale og...


Læs mere
11. december 2019
Nyhedsbrev for sikringsansvarlige
Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, december 2019 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige


Læs mere

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk