Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer

Lov nr. 1554 af 18/12/2018 om ændring af sundhedsloven m.fl. er vedtaget og reglerne om kontrolforanstaltninger mod polio trådte i kraft den 1. juli 2019.

Center for Biosikring og Bioberedskab

Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed). 


Virksomheder, laboratorier, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at arbejde med stoffer med dobbelt anvendelsesmulighed, skal have tilladelse dertil fra Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), der er den statslige myndighed på området.


Skulle der opstå mistanke om udslip af visse farlige biologiske stoffer - hvad enten det er et uheld eller et led i et biologisk anslag - skal man straks rette henvendelse til CBB, der opretholder et særligt beredskab til at sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af visse farlige biologiske stoffer.

Nyheder

23. oktober 2019
Ny bog: An introduction to biopreparedness
Angreb med biologiske våben og udslip af farlige biologiske stoffer kan forårsage død, disruption og massiv...


Læs mere
13. juni 2019
Biosecurity Insight - Internationalt nyhedsbrev
Temanummer om biosikringskultur - vol. 2/2019 Biosecurity culture – more than just following...


Læs mere
12. april 2019
Ændringer i bilag 1 til bekendtgørelsen på vej
Eksportkontrolforordningen er ændret den 18/12-2018 for bl.a. nogle af de materialer, der er kontrolbelagt...


Læs mere

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk