Aktuelle nyheder

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, november 2023 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

CBB er bemandet i hele sommerferieperioden, men sagsbehandlingstider kan være forlængede grundet afholdelse af ferier.

God sommer.

Venlig hilsen
CBB

CBB har deltaget i en workshop arrangeret af Interpol. Formålet med workshoppen var at samle information om, hvordan man bedst kan eksportere…

Guide to Implementering of the Biological Weapons Convention, er en ny UNODA-publikation. Publikationen er et godt redskab for både eksperter og…

Regulering af følsom teknologi, herunder inden for bioteknologi, er et emne i internationalt fokus. I den netop lancerede bog: The Biorisk Management…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, februar 2023 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

CBB's virke omfatter mange aktiviteter. Vi har sat tal på nogle af dem, som CBB i 2022 enten har haft ekstra fokus på, er særligt stolte af, eller som…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, december 2022 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Der er i øjeblikket et internationalt udbrud af monkeypoxvirus med påviste tilfælde af monkeypox registeret i flere lande verden over, heriblandt…

CBB er bemandet i hele sommerferieperioden, men sagsbehandlingstider kan være forlængede grundet afholdelse af ferier.

God sommer.

Venlig hilsen
CBB

Center for Biosikring og Bioberedskab deltager sammen med Statens Serum Institut i Folkemødet, hvor vi holder oplæg om biologiske våben. Hvad er et…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, februar 2022 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Den 1. december 2021 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret…

CBB's internationale nyhedsbrev Biosecurity Insight nr. 2/2021 er udkommet.

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, juli 2021 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Den 25. juni 2021 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale…

CBB's internationale nyhedsbrev Biosecurity Insight nr. 1/2021 er udkommet.

I lyset af COVID-19 pandemien har det britiske parlament foretaget en grundig analyse af biosikring og national sikkerhed. Rapporten belyser både det…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, februar 2021 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Biologiske stoffer, der er kontrolbelagte i henhold til biosikringsreglerne i Danmark, har det til fælles, at de har evnen til at fremkalde alvorlige…