Got to main content

Aktuelle nyheder

Center for Biosikring og Bioberedskab deltager på totalforsvarsmessen NATO75/Action24 i Fredericia fredag den 19/4 til søndag 21/4 med en stand.…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, februar 2024 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Det har været et travlt år i CBB med mange aktiviteter. På årsplakaten 2023 sætter vi ord på nogle af de aktiviteter, som CBB har haft ekstra fokus…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, november 2023 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

CBB er bemandet i hele sommerferieperioden, men sagsbehandlingstider kan være forlængede grundet afholdelse af ferier.

God sommer.

Venlig hilsen
CBB

CBB har deltaget i en workshop arrangeret af Interpol. Formålet med workshoppen var at samle information om, hvordan man bedst kan eksportere…

Guide to Implementering of the Biological Weapons Convention, er en ny UNODA-publikation. Publikationen er et godt redskab for både eksperter og…

Regulering af følsom teknologi, herunder inden for bioteknologi, er et emne i internationalt fokus. I den netop lancerede bog: The Biorisk Management…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, februar 2023 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

CBB's virke omfatter mange aktiviteter. Vi har sat tal på nogle af dem, som CBB i 2022 enten har haft ekstra fokus på, er særligt stolte af, eller som…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, december 2022 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Der er i øjeblikket et internationalt udbrud af monkeypoxvirus med påviste tilfælde af monkeypox registeret i flere lande verden over, heriblandt…

CBB er bemandet i hele sommerferieperioden, men sagsbehandlingstider kan være forlængede grundet afholdelse af ferier.

God sommer.

Venlig hilsen
CBB

Center for Biosikring og Bioberedskab deltager sammen med Statens Serum Institut i Folkemødet, hvor vi holder oplæg om biologiske våben. Hvad er et…

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, februar 2022 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Den 1. december 2021 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret…

CBB's internationale nyhedsbrev Biosecurity Insight nr. 2/2021 er udkommet.

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige, juli 2021 er udkommet. Se det her: Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Den 25. juni 2021 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale…

CBB's internationale nyhedsbrev Biosecurity Insight nr. 1/2021 er udkommet.