Opdateret 02.03.2015

Mistænkelig post

Forholdsregler ved modtagelse af mistænkelig post

1. Undgå håndtering:

Det er vigtigt at sørge for at håndtere forsendelsen mindst muligt for at minimere eventuel luftspredning. Man skal derfor undgå:

 • At åbne brevet/pakken
 • At flytte brevet/pakken
 • At forsøge at lægge brevet/pakken i en pose, sæk eller andet

 

2. Læg brevet/pakken stille og roligt ned, der hvor fundet

 

3. Begræns bevægelse:

Det er vigtigt at begrænse bevægelser og trafik i lokalet med forsendelsen. Personer i lokalet skal bevæge sig stille og roligt og undgå unødig trafik.

 

4. Indhent oplysninger:

Inden lokalet evakueres skal det forsøges at indhente så mange oplysninger som muligt om forsendelsen, således at der kan gives en detaljeret beskrivelse af de fundne. Følgende er særligt vigtigt:

 • Mistankegrundlag – hvorfor er der mistanke til forsendelsen
 • Udseende
 • Størrelse
 • Art (brev/pakke)
 • Poststempler
 • Modtager og afsender, hvis angivet
 • Påskrifter eller tegninger
 • Skrift og stavning
 • Mærkater
 • Brev eller trusselsskrivelse
 • Eventuelle forstærkninger eller andet, som forekommer usædvanligt eller påfaldende
 • Lukkemetode
 • Spild
 • Eventuelt synligt pulver

 

5. Tag fotos:

Hvis der blandt de personer, som er i lokalet med forsendelsen, findes en mobiltelefon med kamera eller et andet kamera, tages fotos af forsendelsen og af eventuelt synligt pulver. Fotos er til stor nytte for evt. efterfølgende specialundersøgelse.

 

6. Begræns skaden:

Når lokalet evakueres skal det forsøges at iværksætte følgende simple tiltag til at begrænse eventuel yderligere skade:

 • Luk døre og vinduer
 • Stands ventilation

 

7. Evakuér lokalet stille og roligt:

De personer, som har fundet og håndteret forsendelsen, skal stille og roligt ud af lokalet og ingen andre end indsatspersonel må efterfølgende gå ind i lokalet igen.

 

8. Personer der er synligt forurenede (har pulver på sig):

 • Afvask pulveret uden berøring  af mund og øjne
 • Om muligt: Tag bad og skift tøj. Herefter kan du bevæge dig frit.
 • Hvis bad ikke er muligt: Afvent assistance og hjælp i tilstødende rum med telefon.

 

9. Personer, der ikke er synligt forurenede, men som har været i rummet med forsendelsen:

 • Afvent assistance og hjælp i tilstødende rum med telefon.

 

10. Kontakt politiet

 

11. Politiet kontakter Center for Biosikring og –Beredskab (CBB) på døgndækket vagttelefon nr.: 3268 8127.

CBB foretager en faglig analyse af det hændte og yder rådgivning. Der er følgende mulige vurderinger:

 1. Hændelsen er ikke farlig. Det er ikke nødvendigt at foretage yderligere, almindelig forretning og drift kan genoptages umiddelbart
 2. Det kan ikke på det foreliggende udelukkes, at der kan være farligt biologisk materiale tilstede og specialundersøgelse er påkrævet. CBB og politiet iværksætter specialundersøgelse.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk