Guide to Implementering of the Biological Weapons Convention, er en ny UNODA-publikation. Publikationen er et godt redskab for både eksperter og interesserede, der ønsker at forstå og følge de nødvendige skridt til at implementere og overholde den biologiske våbenkonvention. Den giver vejledning i, hvordan man forebygger og håndterer truslen fra biologiske våben og styrker biosikring og bioberedskab.

Et af fokuspunkterne i publikationen er CBB's rolle i at støtte implementeringen af den biologiske våbenkonvention. Gennem samarbejde med nationale og internationale partnere bidrager CBB til at fremme biosikring, kapacitetsopbygning og informationsdeling for at forhindre misbrug af biologiske stoffer, materialer og teknologier.  CBB har endvidere udgivet nyttigt materiale om dette, blandt andet: 

  1. An Introduction to Biopreparedness
  2. An efficient and practical approach to biosecurity

Guiden fremhæver også vigtigheden af effektivt tilsyn, gennemsigtighed og rapportering i forbindelse med biosikring og nonproliferation. Den præsenterer retningslinjer for implementeringen af de nødvendige foranstaltninger og mekanismer for at sikre overholdelse af konventionen.

"Guide to Implementering of the Biological Weapons Convention", er en værdifuld ressource for at fremme biosikring, bioberedskab og overholdelse af Den biologiske våbenkonvention.