Den 1. december 2021 trådte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale af 18. november 2021 i kraft. Bekendtgørelsen kaldes også bilag 1 til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale af 15. oktober 2009 og afløser det tidligere bilag 1 fra 2021 (BEK nr 1357  af 17/06/2021).

Ændringer vedrører genetiske elementer og genetisk modificerede organismer. Se den nye kontroltekst her
Se hele ændringsbekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale