Opdateret 02.11.2017
08-06-2010

USA's strategi for national sikkerhed 2010

I den nationale strategi for 2010 slås det fast, at anvendelsen af biologiske våben potentielt vil have uoverskuelige konsekvenser for det amerikanske samfund. Den amerikanske regering oplister flere fokusområder for imødegåelse af den biologiske trussel.

Et fokusområde er den internationale dialog som middel til at forhindre biologisk terrorisme. Den amerikanske regering  vil satse på samarbejde med nationale og internationale partnere for at fremme den globale sundhedssikkerhed, og der skal arbejdes frem mod en national sikringskultur, hvor normer for sikker og ansvarlig adfærd styrkes. For at reducere risikoen for udbrud af smitsomme sygdomme, vil der endvidere på nationalt plan fortsat blive satset på sundheds- og indsatspersonel.

(Kilde: The White House, National Security Strategy 2010 )

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk