Opdateret 02.11.2017
07-06-2010

Virksomheder skal søge om tilladelse

Virksomheder, der ønsker at besidde, anvende, fremstille eller opbevare kontrolbelagt materiale, som anført på kontrollisten (bilag 1 til bekendtgørelse om biosikring), skal udfylde og indsende en ansøgningsblanket samt en blanket til sårbarhedsvurdering og sikringsplan. Virksomheden skal også indstille en sikringsansvarlig og indsende en kursustilmelding, således at personen kan komme på det obligatoriske to-dages kursus. 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk