Opdateret 02.11.2017
02-03-2010

Præcisering af Klasse III biologiske sikkerhedsskabe

I forbindelse med kontrolbelægning af relateret materiale forligger der nu en præcisering af, hvad der er omfattet af udstyret ”klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard”, som anført under relateret materiale på kontrollisten (bilag 1). En forudsætning for kontrolbelægning er bl.a., at alle åbninger i skabet skal være forseglede og dermed lufttætte. Således vil fx laminære strømningskapper, lukket med vertikal gennemstrømning (LAF-bænke) ikke være kontrolbelagte. Se den komplette tekst under fanebladet ”Hvad er omfattet af kontrol”. 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk