Opdateret 02.11.2017
01-02-2010

Nye publikationer

To amerikanske rapporter om imødegåelse af biologiske trusler er netop udkommet.
 
Det drejer sig for det første om "National Strategy for Countering Biological Threats". Strategien er udarbejdet af den amerikanske regering og slår fast, at USA står over for en række komplekse biologiske trusler - både naturlige og menneskeskabte - og at det er kritisk vigtigt at have en samlet strategi for imødegåelsen af disse trusler.
 
Den anden rapport er "Prevention of WMD Proliferation and Terrorism Report Card". Rapporten er publiceret af Commission on the Prevention of Weapons of Mass Destruction Proliferation and Terrorism. Kommissionen består af en række højtstående amerikanske politikere, og i 2008 udgav Kommissionen rapporten World at Risk, der konkluderer, at der er en betydelig sandsynlighed for, at der vil blive gennemført et angreb med et biologiske våben inden 2013 et sted i verden. Den nyeste rapport vurderer den amerikanske regerings fremskridt i forbindelse med at imødegå truslen fra masseødelæggelsesvåben.

 Rapporterne er tilgængelige her fra hjemmesiden under eksterne publikationer.

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk