Opdateret 02.11.2017
13-01-2010

Ny artikel om imødegåelse af den biologiske trussel

Artikel af chef for Center for Biosikring og -Beredskab, overlæge dr.med. John-Erik Stig Hansen gennemgår de danske bestræbelser i form af biosikring og biologisk beredskab for at imødegå den biologiske trussel. Læs artiklen fra Ugeskrift for Læger nr. 172/2, 2010: Biologisk krig og terror: forebyggelse og imødegåelse (pdf) 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk