Opdateret 02.11.2017
22-12-2009

Visse LAF-bænke er undtaget sikringskrav

En virksomhed skal kun inkludere visse LAF bænke i en ansøgning om tilladelse fra CBB, hvis virksomheden på samme lokalitet også har kontrolbelagte biologiske stoffer. I listen over kontrolbelagte materialer (bilag 1 til biosikringsbekendtgørelsen) benævnes disse LAF bænke som isoleringsudstyr med laminar strømningskappe (kapitel 3, afsnit f, punkt 2, note). Hvis der ikke er kontrolbelagte stoffer på en lokalitet, behøver virksomheden altså ikke søge om tilladelse til at have LAF bænke.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk