Opdateret 02.11.2017
01-12-2009

EU vil kortlægge og koordinere "Bio Safety Level 4"-laboratorier

Muligheden for anvendelse af biologiske kampstoffer i terrorangreb i Europa har ført til, at EU's medlemsstaters samlede Bio Safety Level 4 (BSL4) kapacitet i øjeblikket er ved at blive fordoblet. Der er i øjeblikket i alt seks BSL4 laboratorier i England, Tyskland, Sverige, Italien og Frankrig, og der er otte under opførelse i Italien, Tyskland, Holland, Schweiz og Østrig. Det Italienske laboratorium skal dog erstatte et allerede eksisterende.

EU har nedsat en gruppe, der skal udarbejde en plan for EU's BSL4 laboratorier i fremtiden for at sikre, at der ikke forekommer uhensigtsmæssige overlap, og at ressourcerne bruges rigtigt. Håbet for EU’s arbejdsgruppe er, at man vil kunne udnytte den nye laboratoriekapacitet til at forske i andre typer sygdomsfremkaldende biologiske stoffer og udbrud end bioterror-relaterede hændelser og biologiske kampstoffer.

(Nature 462, 2009)  

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk