17-11-2009

Amerikansk forsvarsministerium anbefaler nye metoder til bekæmpelse af bioterror

En ny rapport fra MITRE Corporation (Rare Events) udgivet i samarbejde med Det amerikanske Forsvarsministerium konkluderer, at der i dag ikke findes nogle metoder eller modeller, der egner sig til at forudsige omfattende terrorangreb med biologiske eller kemiske masseødelæggelsesvåben.

De metoder, der anvendes i dag, er primært udviklet af ingeniører og matematikere til helt andre formål og er kendetegnet ved, at de ikke er i stand til at medregne menneskelige faktorer som intention, motiv og mulighed. Hvis sikkerheden i forhold til terrorangreb skal øges, er det nødvendigt at udvikle en ny type socialvidenskabeligt forankret model, der kan tage hensyn til sådanne faktorer.

Derfor anbefales det i rapporten, at der etableres en database med alle kendte bioterror-hændelser lige fra trusler om at anvende biologiske våben, til regulære forsøg på produktion eller spredning. Med en sådan database vil det måske kunne lade sig gøre at finde frem til en model, der kan forudsige anvendelsen af biologiske våben i terrorangreb.

(Kilde: Center for Biosecurity)