Opdateret 02.11.2017
17-11-2009

Ny amerikansk lovgivning om biosikring

Det amerikanske parlament har godkendt - men endnu ikke vedtaget - ny lovgivning om biosikring. Den største ændring i forhold til tidligere lovgivning er, at den deler listen over farlige stoffer op i tre grupperinger efter farlighed.

Laboratorier, der skal arbejde med de ti farligste biologiske stoffer på listen, skal nu leve op til en række yderligere sikkerhedskrav. Kontrollen af disse virksomheder falder under det amerikanske sikkerhedsministerium, mens kontrollen af de øvrige laboratorier skal varetages af HHS (Health and Human Services).

Det anslås, at loven vil få indflydelse på ca. 400 virksomheder og ca. 15.000 medarbejdere, der er godkendt til at arbejde med dødbringende patogener.

(Kilde: Global Security Newswire)  

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk