Opdateret 06.11.2019
02-12-2019

Ny bekendtgørelse vedrørende indeslutning af poliovirus

Bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus, er trådt i kraft den 30. november 2019.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre forsvarlig håndtering af poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus, gennem fastsættelse af krav til kontrolforanstaltninger. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder og offentlige institutioner, som er i besiddelse af, anvender eller opbevarer enten poliovirus eller materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus.

Sundhedsministeren henlægger med denne bekendtgørelse sine beføjelser til fastsættelse og håndhævelse af kontrolforanstaltninger for indeslutning af poliovirus til Center for Biosikring og Bioberedskab, der dermed bliver National Indeslutningsmyndighed (NIM).

Læs mere i menuen Poliovirus

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Telefon: +45 3268 8127
Email: cbb@ssi.dk