Opdateret 02.11.2017
20-02-2019

Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer

Lov nr. 1554 af 18/12/2018 om ændring af bl.a. sundhedsloven (Kontrolforanstaltninger mod poliovirus og andre biologiske stoffer) er blevet vedtaget, og reglerne om kontrolforanstaltninger mod polio træder i kraft 1. juli 2019.

Loven har til formål at støtte op om Verdenssundhedsorganisationen WHO’s bestræbelser på at udrydde poliovirus på globalt plan og indeholder derfor bestemmelser for en sikker håndtering af poliovirus i Danmark med henblik på vaccineproduktion og diagnostik.

Konkret betyder det, at CBB vil blive udnævnt som national indeslutningsmyndighed, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet nærmere regler for myndigheders og virksomheders håndtering af poliovirus i Danmark. CBB vil som national indeslutningsmyndighed (NIM) kunne kontrollere og inspicere danske virksomheder og myndigheder, der håndterer poliovirus, for at sikre, at de overholder krav svarende til dem, der fremgår WHO’s regler, herunder handlingsplanen ”Global Action Plan III – GAP III” og certificeringsvejledningen ”Containment Certification Scheme – CSS”.

På længere sigt skal lovændringen kunne anvendes til at fastsætte regler om kontrol af andre biologiske farlige stoffer, for eksempel som led i en global indsats mod mæslinger.

Se Lov nr. 1554 af 18/12/2018 på retsinformation.dk

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk