Opdateret 02.11.2017
29-06-2017

Ny bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr

Den 1. juli 2017 træder bekendtgørelse nr. 803 af 22. juni 2017 om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr i kraft. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 475 af 25. maj 2016, da der er kommet ny klageinstans. Der er ikke yderligere ændringer.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk