Opdateret 02.11.2017
29-06-2017

Nyt bilag 1 til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

EU forordningen om stoffer og materialer med dobbelt anvendelighed er blevet opdateret, hvilket også har medført ændringer i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer. Derfor træder der en ny ændringsbekendtgørelse i kraft den 1. juli 2017, der hedder bekendtgørelse nr. 469 af 12. maj 2017.

Ændringerne i bilag 1 er som følger:

Der tilføjes to biologiske stoffer til listen over kontrolbelagte stoffer:

  1. Rekonstrueret 1918-influenzavirus (se afsnit 1a)
  2. Svær Akut Respiratorisk Syndrom-relateret coronavirus (SARS-relateret coronavirus) (se afsnit 1a)

Derudover er der ændringer i navne og stavemåder på flere virus, bakterier og toksiner (se afsnit 1a, c og d)

Følgende relaterede materiale bliver kontrolbelagt:

  1. gassteriliserbart frysetørringsudstyr (se afsnit 3e)

Derudover:

præciseres kriterier for kontrol af indeslutningsudstyr (se afsnit 3f2)

medtages nose-only eksponeringskamre beregnet til 12 eller flere gnavere eller 2 eller flere større dyr (se afsnit 3g2 og 3g3)

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk