Opdateret 02.11.2017
01-03-2017

Temaårsrapport 2016

Center for Biosikring og Bioberedskab har i år valgt at offentliggøre en temaårsrapport for 2016. Det betyder, at formatet er anderledes end centrets tidligere årsrapporter, og rapporten vil i år kun blive gjort tilgængelig på biosikring.dk.

Temaårsrapporten indeholder et overordnet resumé, der gennemgår nogle af de væsentligste begivenheder i 2016. Herefter følger en oversigt over CBB’s aktiviteter i årets løb, herunder tilsyn på virksomheder, undervisning og ikke-klassificerede publikationer. 

Rapportens sidste del rummer en tematekst om teknologi med misbrugspotentiale, TMP, og hvilke sikringsmæssige, etiske og videnskabelige udfordringer, der følger af den hastige udvikling inden for bioteknologi.

Link til Temaårsrapport 2016: https://www.biosikring.dk/646/

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk