Opdateret 02.11.2017
23-09-2016

Principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse

Center for Biosikring og Bioberedskab publicerer her de faglige principper og retningslinjer for sin beredskabsindsats ved hændelser, hvor der er mistanke om forekomst af farligt biologisk materiale (PREFIB). Retningslinjerne skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, herunder Beredskabsstyrelsens to generelle vejledninger; Retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser (2016) og Retningslinjer for indsatsledelse (2013). Formålet med PREFIB er at sikre en fagligt korrekt håndtering af biologiske hændelser i Danmark i samarbejde mellem det biologiske beredskab og de generelle beredskabsaktører, som ikke har håndtering af biologiske hændelser som hovedopgave, men som har relaterede opgaver. Herved minimeres de potentielle skadevirkninger af en biologisk hændelse.

Se pdf-version: Principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse (PREFIB)

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk