Opdateret 02.11.2017
09-08-2016

Kenya-undersøgelse viser behov for øget biosikring

Undersøgelsen er publiceret I juli/august nummeret af Health Security. CBB stod for undersøgelsen, der indgik i det danske partnerskabsprogram i Østafrika og som omfattede interview med ansatte på 86 laboratoriefaciliteter i Kenya. Den er, så vidt vides, den første offentliggjorte biosikringsundersøgelse, der er foretaget i et afrikansk land.

Resultaterne peger på, at kenyanske laboratorier opbevarer farlige biologiske stoffer under forhold som sikkerhedsmæssigt ikke er tilstrækkelige. Kenya mangler lovgivning og formelle regler på området. Det anbefales derfor stærkt at dette sættes i værk, således at der kommer et ensartet obligatorisk biosikringssystem i Kenya.

Se artiklen: A Biosecurity Survey in Kenya, November 2014 to February 2015, Health Security, Volume 14, Number 4, 2016
Læs mere: Det danske partnerskabsprogram i Østafrika 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk