Opdateret 02.11.2017
21-09-2016

Ny bekendtgørelse om kontrolbelagte dyrepatogener

Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 475 af 25/05/2016 om sikring af visse stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr i kraft. Bekendtgørelsen er tilgængelig på retsinformation: BEK nr 475 af 25/05/2016

Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener (LBK nr. 53 af 11/01/2017) henhører under Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde, og ikrafttrædelsen betyder, at de beføjelser, der efter § 2, § 3 og § 5, stk. 1, 4 og 5, i lov om sikring af dyrepatogener er tillagt miljø- og fødevareministeren, fremover udøves af CBB.

Ikrafttrædelsen medfører også, at 17 virus og 2 bakterier, som kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr, bliver kontrolbelagte. Bilag 1 til bekendtgørelsen omfatter en liste over de kontrolbelagte dyrepatogener.

Rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssavirusslægten er både på listen over dyrepatogener (bilag 1 til BEK nr 475 af 25/05/2016) og listen over humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner, som kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod mennesker (bilag 1 til BEK nr 946 af 14/08/2015). Dette skyldes, at rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssavirusslægten er farlige for både mennesker og dyr.   

Virksomheder der ønsker at besidde, fremstille, anvende eller opbevare et dyrepatogen, som er på listen over kontrolbelagte biologiske stoffer, der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr, skal ansøge CBB om tilladelse hertil senest den 1. januar 2017. Ansøgningsblanketten er tilgængelig på CBB’s hjemmeside under Selvbetjening: https://www.biosikring.dk/selvbetjening/

Ved yderligere spørgsmål i forbindelse med tilladelse til besiddelse mv. af dyrepatogener kan der rettes henvendelse til CBB på telefon 3268 8127. 

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk