Opdateret 02.11.2017
23-03-2016

Virksomheder undtages fra indberetning vedr. køb af kontrolbelagte forbrugsvarer

Virksomheder undtages fra indberetning vedr. køb af kontrolbelagte forbrugsvarer i form af fermentorposer og filtreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader). Se de gældende regler i oversigtsskemaet nedenfor.

Bemærk at salg og overdragelse af forbrugsvarer stadig er omfattet af indberetningspligten, ligesom køb, salg og overdragelse af øvrigt kontrolbelagt materiale.

Der findes mere information om den sikringsansvarliges forpligtelser afhængig af tilladelsestype under de enkelte tilladelsestyper i menupunktet: Tilladelsestyper
 

Oversigt over kontrolbelagte forbrugsvarer mht. indberetning, lagerføring og registrering


Kontrolbelagte forbrugsvarer i form af fermentorposer og filtreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) skal ikke lagerføres og således heller ikke indgå i den årlige lageropgørelse.

Krav

Fast udstyr

Forbrugsvarer (engangs- og genanvendelige)

Ajourføring af lagerliste minimum hver 3. måned (§18, stk. 1)

Ja 

Nej

Årlige indsendelse af lagerlister til CBB (§18, stk. 2)

Ja

Nej

Indberetning af køb og overdragelse (§19)

Ja

Nej

Indberetning af salg og overdragelse (§19)

Ja

Ja

Indberetning af bortskaffelse af sidste enhed (§19)*

Ja

Ja

Ajourføring af samlet oversigt over køb, salg og overdragelse minimum hver 3. måned (§18, stk. 3)

Ja

Ja

 

* Såfremt der ikke påtænkes at indkøbe/anvende udstyret i fremtiden skal dette også meddeles CBB i en ændringsblanket, eftersom at tilladelsen derved skal ændres.

 

Opdateret: 23/3-2016

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk