Opdateret 02.11.2017
26-02-2016

CBB's årsberetning 2015 er udkommet

I 2015 har CBB blandt andet arbejdet med udstedelse af tilladelser, tilsyn på virksomheder, opdatering af trussels- og risikovurderingsmetoder, indsatsdoktriner, diagnostiske metoder og beslutningsstøttesystemer samt international biosikring.

Læs og download: Årsberetning 2015

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk