Opdateret 02.11.2017
22-01-2016

Ny bog: Preventing Biological Threats: What You Can Do

Udgivet af Bradford Disarmament Research Centre, University of Bradford.

Kapitel 14, der omhandler det danske biosikringssystem, er skrevet af CBB. Kapitlet giver et overblik over det danske biosikringssystem, som blev indført i 2008 og beskriver implementeringen, den opsøgende indsats, holdninger til biosikring i Danmark. Endvidere kommer kapitlet ind på teknologikontrol, forskning og viden samt internationalt samarbejde. Kapitlet illustrerer, hvordan lande og stater, gennem vedtagelse af den nationale lovgivning, kan bidrage til at styrke de forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge misbrug.

I forbindelse med bogen er der endvidere udgivet en håndbog til undervisningsbrug, kaldet The Power Team-Based Learning.

Link til håndbøgerne: http://www.brad.ac.uk/social-sciences/peace-studies/research/publications-and-projects/guide-to-biological-security-issues/

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk