Opdateret 02.11.2017
01-09-2015

Ændringer til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

Den 1. september træder bekendtgørelse nr. 946 af 14/08/2015 om ændring af bekendtgørelse  nr. 981 af 15/10/2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale i kraft. Ændringsbekendtgørelsen kan læses på retsinformation.dk: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 

Den ny ændringsbekendtgørelse vedrører følgende ændringer:

 1. Center for Biosikring og -Beredskab skifter navn til Center for Biosikring og Bioberedskab.
 2. Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, jf. bekendtgørelsen nr. 709 af 22. juni 2014 om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.

Ændringen af bilag 1 medfører, at bilaget kommer til at omfatte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, som er blevet omfattet af eksport- kontrol efter forordning om fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, jf. Kommissionens delegere- de forordning (EU) nr. 1382/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Ændringerne i bilag 1 omfatter følgende:

 1.  Afsnit b rickettsier slås sammen med afsnit c bakterier, og Bartonella quintana og Rickettsia rickettsii udgår af listen.
 2. Listen tilføjes følgende bakterier:
  a.  Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G), botulinum neurotoksin producerende typer;
  b. Clostridium baratii, botulinum neurotoksin producerende typer;
  c. Clostridium butyricum, botulinum neurotoksin producerende typer;
 3. Escherichia coli, shigatoksin producerende (STEC) er tilføjet yderligere serotyper.
 4. Ny note om Shigatoksin.
 5. Præcisering af kontrolbelagte Clostridium perfringens toksiner.
 6. Følgende tilføjelser til Staphylococcus aureus toksin: ”hæmolysinalpha-toksin og toksisk chocksyndrom-toksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F)”.
 7. Ny note 1 vedr. genetisk modificerede organismer samt tilføjelse af
  ”eller helt eller delvist fremstillet ved kemisk syntese” til tidligere note 1
  – nu note 2.
 8. Ændring og tilføjelse til afsnit 3.b. om fermentorer. Afsnittet omfatter nu både fermentorer og visse komponenter til fermentorer.
 9. I punkt 3.d.1 er ”uden udledning af aerosol” slettet i sætningen.
 10. Nyt afsnit 3.i. om spraytørringsanlæg. Tidligere afsnit 3.i bliver nu afsnit 3.j.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk