09-07-2015

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige er udkommet

Læs bl.a. om udgivelse af ny bog om den danske model for biosikring, regelforenkling for kontrolbelagte forbrugsvarer og årlig indberetningsblanket der udgår. Se Nyhedsbrev for sikringsansvarlige