Opdateret 02.11.2017
11-09-2014

Ændringer i biosikringsbekendtgørelsen

I bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale ændredes bilag 1 til bekendtgørelsen den 1. september 2014. Der er alene tale om ændringer til bilag 1, vedrørende hvilke biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er underlagt kontrol. Den øvrige del af bekendtgørelsen er uændret.

Vær opmærksom på at ændringerne kan betyde, at jeres virksomhed skal søge tilladelse. Kontakt CBB i tvivlstilfælde.

De væsentligste ændringer omhandler virus og relateret materiale som følger:

I Bilag 1, afsnit 1a om humanpatogene virus, er listen blevet udvidet med følgende 6 virus:

  • Andes virus
  • Chapare virus
  • Choclo virus
  • Laguna Negra virus
  • Lujo virus
  • Rabies virus og alle andre medlemmer af Lyssa virus genus

Bemærk at:
Andes virus, Choclo virus og Laguna Negra virus er stammer af new world hantavirus. Hantavirus var allerede omfattet af kontrollisten.

Chapare virus er et new world arenavirus, i familie med Junin og Machupo virus, som allerede var omfattet af kontrollisten.

Lujo virus er et old world arenavirus, beslægtet med new world arenavirus som Junin og Machupo virus, som allerede var omfattet af kontrollisten.

Rabiesvirus og andre virus i Lyssa virus genus har tidligere kun været kontrolbelagte i forbindelse med eksport.

I Bilag 1, afsnit 3 om relateret materiale, er der sket en del præciseringer, især hvad angår afsnit d) om filtreringsudstyr og engangsfiltre samt i afsnit i) om teknologi.

Ændringsbekendtgørelsen og det ny bilag 1 kan læses på retsinfo: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk