Opdateret 02.11.2017
04-06-2014

Oversigt over tilladelsestyper

CBB har udarbejdet en oversigt over de 12 typer af biosikringsaktiviteter, der enten kræver tilladelse fra CBB, eller hvortil der er tilknyttet andre forpligtelser. I dokumentet beskrives hvilke forpligtelser, blanketter og vejledninger, der er tilknyttet den enkelte tilladelsestype. Vejledningen er tænkt som en hjælp til sikringsansvarlige og virksomheder omfattet af biosikringsbekendtgørelsen.

Se Oversigt over tilladelsestyper

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk