Opdateret 02.11.2017
28-02-2014

Årsberetning 2013 er udkommet

I 2013 har CBB haft særligt fokus på ansvarlig biovidenskab, international biosikring samt mobil biodiagnostik. Centrets arbejde med at øge opmærksomheden i forhold til viden og færdigheder, der kan anvendes til udvikling af biologiske våben, er blandt andet sket gennem undervisning og forelæsninger på universiteter. I forhold til biosikring har centret foretaget en række tilsynsbesøg på virksomheder og for første gang er biosikringsloven og CBB’s indsats blevet evalueret af de sikringsansvarlige. Internationalt har centret i 2013 i samarbejde med Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Forsvarsministeriet taget initiativ til et pilotprojekt med fokus på biosikring og sundhed i Østafrika. Læs om dette og centrets øvrige arbejde i Center for Biosikring og -Beredskabs Årsberetning 2013

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk