Opdateret 02.11.2017
07-02-2014

Nyhedsbrev for sikringsansvarlige

Årlig indberetning af lagerbeholdning

Biologiske stoffer og materialer

Husk at sende den årlige indberetning af lagerbeholdning til CBB senest 1. marts 2014. Indberetning af kontrolbelagte biologiske stoffer kan sendes pr. mail eller almindelig post, hvis der benyttes CBB-koder. Såfremt koderne ikke benyttes, skal indberetning og anden kommunikation vedrørende biologiske stoffer sendes rekommanderet. Vær opmærksom på, at:

  • den årlige indberetning altid skal indeholde en udfyldt indberetningsblanket og kopi af samtlige årets lagerlister
  • den seneste lagerstatus skal være aktuel, dvs. tæt på indberetningsdatoen
  • det er tilladelsesnummer - og ikke journalnummer - der skal udfyldes på lagerlisterne.

Salg/overdragelse - forhandlere

1. marts 2014 er ligeledes sidste frist for forhandlere af relateret materiale og biologiske stoffer med lager i Danmark til at indberette årets salg/overdragelser.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk