Opdateret 02.11.2017
28-01-2014

FN øvelse med dansk deltagelse

Et biologisk angreb efterlader sig – ud over potentielt mange tusind omkomne – spor i omgivelserne efter angrebet. Disse spor kan gøre det muligt for efterforskere at analysere og finde ud af, hvad der er sket, og hvem der står bag. I en sådan situation er hele verdenssamfundets opmærksomhed fokuseret på at finde troværdige svar på en sådan international trussel mod fred og sikkerhed. FN’s generalsekretær har derfor mulighed for at undersøge mulige angreb med biologiske våben gennem særlige procedurer og med bistand fra udvalgte lande. Danmark er et af disse lande, og Center for Biosikring og –Beredskab har fremlagt et dansk forslag til forbedrede operative procedurer. Det nye operationskoncept afprøves i dagene 28-30. januar ved en international øvelse i Berlin, hvilket er en opfølgning på en lignende øvelse i København sidste år. Det internationale samfund forsøger på denne måde at forberede sig på at kunne imødegå potentielt katastrofale sikkerhedsmæssige udfordringer, inden vi faktisk står midt i problemerne.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk