26-11-2013

Vejledning til biosikringsbekendtgørelsen

Med henblik på at give et samlet overblik over bestemmelserne i biosikringsbekendtgørelsen har CBB udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale. Vejledningen er ligeledes tænkt som en hjælp til virksomheder omfattet af bekendtgørelsen, idet dokumentet indeholder links til relevante blanketter og øvrige vejledninger, således at fx ansøgnings- og indberetningsprocessen gøres nemmere. Vejledningen er på 18 sider og kan hentes på biosikring.dk under menuen blanketter og vejledninger: Vejledning til bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (BEK 981 af den 23/10/2009).