Opdateret 02.11.2017
15-11-2013

Nyt temahæfte: Viden forpligter - sikring af teknologi mod misbrug

Størstedelen af den forskning der udføres i Danmark er helt ufarlig og kan udfolde sig uhindret uden at udgøre en sikkerhedsrisiko. Samtidigt er der en lille andel projekter, der kan give sikkerhedsmæssige problemer, og dem er det vigtigt at tage hånd om. Det drejer sig om projekter, hvor overførsel af teknologi i form af ny viden og færdigheder, har et fredeligt formål, men samtidig har potentiale til at blive misbrugt til fremstilling af biologiske våben, såfremt de forkerte personer får adgang til teknologien. I de seneste år er der set en række af denne type forskningsprojekter internationalt. Flere af eksemplerne gennemgås i CBB’s temahæfte Viden forpligter - sikring af teknologi mod misbrug, hvor CBB sætter fokus på teknologi med de misbrugspotentialer og faldgrupper, som virksomheder skal være opmærksom på.

Udvikling af teknologi som umiddelbart kan bruges til fremstilling eller anvendelse af biologiske våben, kræver en specifik tilladelse fra CBB. Øvrig teknologi kræver ikke forudgående tilladelse, men virksomheder, der udvikler teknologi med misbrugspotentiale, skal indhente vejledning hos CBB for at begrænse misbrugsmulighederne. Læs og download temahæftet: Viden forpligter - sikring af teknologi mod misbrug (pdf)

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk