Opdateret 02.11.2017
30-10-2013

Biosikring - de sikringsansvarlige giver deres mening til kende

Analysevirksomheden Interresearch har foretaget en uafhængig brugerundersøgelse blandt de sikringsansvarlige i danske virksomheder omfattet af lov og bekendtgørelse om biosikring. Undersøgelsen belyser blandt andet de sikringsansvarliges oplevelse af samarbejdet med CBB, synet på lovgivningskravene samt vurderingen af tidsforbruget anvendt på biosikringstiltag.

Undersøgelsen viser, at de sikringsansvarlige langt overvejende mener, at kravene til biosikring er klare og tydelige, at samarbejdet med CBB fungerer godt, at ressourceforbruget brugt på biosikring er på et passende niveau, og at biosikring er vigtigt for det danske samfund. 

Undersøgelsen viser også, at flere sikringsansvarlige ikke er klar over, at teknologi og viden med misbrugspotentiale kræver en tilladelse fra CBB, ligesom flere efterlyser tydeligere regler vedrørende bortskaffelse af kontrolbelagt materiale. Desuden efterspørges undervisning fra CBB’s side ude på virksomhederne og ikke kun på det obligatoriske sikringskursus.

Resultaterne fra undersøgelsen er interessante, da det er første gang, siden biosikringsloven blev indført for ca. 5 år siden, at de personer, der er mest berørte af lovgivningen i deres arbejdsliv - de sikringsansvarlige - fortæller om deres erfaringer. 

CBB vil gerne takke alle de sikringsansvarlige, der tog sig tid til at give input til undersøgelsen. 

På baggrund af undersøgelsens resultater vil CBB fremadrettet sætte mere fokus på at oplyse om betydningen af teknologi med misbrugspotentiale, ligesom CBB vil arbejde for at skabe en bedre vejledning i, hvordan virksomheder på den mest hensigtsmæssige måde kan bortskaffe kontrolbelagte materialer. 

Endelig vil CBB opfordre sikringsansvarlige, der ønsker CBB’s bistand til undervisning i biosikring ude på virksomhederne til at rette henvendelse til centret.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk