Opdateret 02.11.2017
08-10-2013

Dom i omstridt sag: Forskning kræver kontrol

Den hollandske influenzaforsker Ron Fouchier har tabt retssagen mod den hollandske stat i den kontroversielle og internationalt omdiskuterede sag om H5N1-forskning. Ron Fouchier anlagde sagen, fordi den hollandske regering havde forlangt, at han skulle søge om eksporttilladelse til at udgive sine forskningsresultater i tidskriftet Science. Dommen betyder, at nye forskningsresultater skal underkastes kontrol, så de ikke kan misbruges til våbenudvikling, uanset om forskningen er udført med andre – gode – formål for øje.

Fouchier ansøgte om eksporttilladelsen under protest og fik den i april 2012, hvorefter artiklen blev publiceret i Science i juni 2012. Fouchiers artikel viser, at fugleinfluenza-virus H5N1, med få mutationer, kan ændres, så den smitter mellem pattedyr via luften.

Ifølge Ron Fouchier faldt hans forskning og resultaterne ind under undtagelserne i EU-forordningen om eksportkontrol: videnskabelig grundforskning og viden, der allerede er tilgængelig i det offentlige rum, hvorfor han ikke havde behøvet at søge om eksporttilladelse. Dette er nu tilbagevist af den hollandske domstol. Domstolen slog forleden fast, at der er tale om ny viden, der kan anvendes til våben. Grundforskning skal defineres snævert på baggrund af forordningens formål om at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben, og grundforskning må ikke have praktisk anvendelse som mulighed. Endvidere var artiklens beskrivelser af, hvilke ændringer der gør virus luftbåren, hvor i naturen de findes og hvilke virusstammer, der kommer tæt på, relevante i forhold til udvikling af masseødelæggelsesvåben. 

Dommen får blandt andet betydning for Ron Fouchiers øvrige forsøg med H5N1 og luftbåren smitte. Det samme gælder lignende forsøg, der involverer den nye fugleinfluenza-variant H7N9. 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk