Opdateret 02.11.2017
29-08-2013

Annual report 2012

CBB's årsberetning 2012 er nu også tilgængelig i en engelsk version på uk.biosikring.dk.  Se Annual Report 2012 (pdf).

Beretningen kan ligeledes rekvireres i en trykt version ved henvendelse til CBB.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk