Opdateret 02.11.2017
18-04-2013

Ricin

Ricin er et giftstof af biologisk oprindelse. I offensiv sammenhæng hører ricin til i kategorien af relativt simple biologiske våben.

I de senere år har der internationalt kunnet konstateres en stigende interesse for anskaffelse, udvikling og erhvervelse af ricin.

Ricin er opført på den danske kontrolliste for biosikring, og det kræver tilladelse fra Center for Biosikring og -Beredskab at arbejde lovligt med ricin i Danmark. For nærmere kriterier se: Hvad er omfattet af kontrol?/Biologiske stoffer (specifikke bemærkninger).

For yderligere information om ricin kan henvises til CBB’s uklassificerede notat ”Biologisk våbenfremstilling: muligheder og konsekvenser” af 18. januar 2013 samt beskrivelsen af ricin på CBB’s hjemmeside: Ricin samt Synopsis: Ricin

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk