Opdateret 02.11.2017
28-02-2013

Center for Biosikring og -Beredskabs Årsberetning 2012 er udkommet

I 2012 har der været fokus på blandt andet internationalt samarbejde og udvikling af sikringskultur. CBB har bidraget til det internationale ikke-spredningsarbejde vedrørende masseødelæggelsesvåben på flere områder. Det er således lykkedes at få vedtaget et dansk forslag, udarbejdet af CBB, om kontrolbelægning af spraytørringsudstyr i Australien Gruppen og i sommeren afholdt CBB i regi af det danske EU-formandskab den internationale workshop Biothreat Prevention in Practice. Centret har gennem undervisning og forelæsninger på universiteterne fremmet sikringskulturen ved at øge opmærksomheden om viden, der kan anvendes til udvikling af biologiske våben. Læs om dette og øvrige fokusområder i Center for Biosikring og -Beredskabs Årsberetning 2012

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk