Opdateret 02.11.2017
13-07-2012

Transport af ikke diagnosticerede bakterieisolater

Reglerne for transport af sygdomsfremkaldende bakterieisolater mellem laboratorier er fastlagt i de internationale ADR-regler. Bakterieisolater, der er under mistanke for at være Bacillus anthracis, kan sendes ifølge UN 3373-kravene, dvs. som almindelige diagnostiske prøver med ukendt indhold, sålænge at isolatet ikke er endeligt diagnosticeret.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk