Opdateret 02.11.2017
29-02-2012

Årsberetning 2011 er udkommet

Et vigtigt fokusområde for Center for Biosikring og -Beredskab er at øge bevidstheden om misbrugsmulighederne i forhold til ny bioteknologi. I 2011 er der igangsat en indsats med at udvikle undervisning i sikringskultur i forhold til videregående naturvidenskabelige uddannelser. Internationalt  har CBB ydet ekspertbistand til Danmarks ikke-spredningsarbejde i forhold til biologiske våben. På biosikringsområdet er der udstedt tilladelser til en række virksomheder, der arbejder med kontrolbelagt materiale, ligesom der er foretaget kontrolbesøg. Der har i 2011 været flere tilfælde, hvor politiet kontaktede CBB vedrørende mistanke om tilstedeværelse af farligt biologisk materiale. Alle hændelser er blevet afviklet rettidigt uden fare for offentligheden.

Læs mere i Center for Biosikring og -Beredskabs årsberetning 2011 (pdf) 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk