Opdateret 02.11.2017
24-01-2012

Virksomheders årlige tidsforbrug i forhold til biosikring

CBB’s varetagelse af myndighedsopgaven i forhold til biosikring har hjemmel i Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale af 17. juni 2008 samt efterfølgende bekendtgørelse af 15. oktober 2009. 

Arbejdet med implementering af lovgivningen gør det nu muligt at estimere det maksimale tidsforbrug på driftsaktiviteter relateret til overholdelse af CBB’s biosikringskrav. Under log-in for sikringsansvarlige  findes oversigt over tidsforbrug.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk