Opdateret 02.11.2017
04-01-2012

Viden og færdigheder kan misbruges

På baggrund af den seneste tids udvikling inden for kunstige mikroorganismer har det været nødvendigt at se på reglerne for håndtering af teknologi, der kan misbruges.

Derfor er reglerne vedrørende teknologi, der har et legitimt formål, men vil kunne misbruges i forbindelse med biologisk våbenudvikling, justeret. Det betyder, at virksomheder, der udvikler sådan teknologi fremover, og inden arbejdet påbegyndes, skal indhente vejledning hos CBB med henblik på at begrænse misbrugsmulighederne.

Følgende teknologiske områder er fx omfattet:

  • Ændring af patogener, så de ikke kan påvises, eller så eksisterende vacciner eller behandling ikke virker
  • Ændring af værtsspektrum for patogener
  • Øgning af mikroorganismers sygdomsfremkaldende egenskaber
  • Øgning af patogeners infektivitet
  • Udvikling af nye biologiske stoffer med alvorlige eller forøgede muligheder for at forvolde skade 
  • Udvikling af spredningsteknikker for biologiske stoffer særligt via aerosol, men også via fødevarer eller drikkevand.

CBB gør samtidig opmærksom på, at der fortsat kræves en specifik tilladelse til udvikling af teknologi, der ikke allerede er offentligt tilgængelig, og som direkte drejer sig om fremstilling eller anvendelse af biologiske våben.

Læs mere under Kontrol med teknologi, dvs. viden og færdigheder, der kan misbruges samt under Hvad er omfattet af kontrol

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk