Opdateret 02.11.2017
01-06-2011

Forsendelse af patogene tarmbakterier

Opbevaring af kontrolbelagte bakteriekulturer - fx verotoksinproducerende E. coli isolater (VTEC/HUS) - i forbindelse med et sygdomsudbrud kræver ingen særlig tilladelse før 14 dage efter endt udredning, som godt kan foregå på flere forskellige laboratorier.

Reglerne for transport af sygdomsfremkaldende bakterieisolater mellem laboratorier er fastlagt i de internationale ADR-reglers UN 2814. Hvis der er tale om diagnostisk eller klinisk formål, så er kravene til landevejstransport lempeligere for visse bakterier. Efter CBB’s vurdering kan isolater af VTEC/HUS, Shigella dysenteriæ, Salmonella Typhi og Vibrio choleræ forsendes ifølge UN 3373-kravene, dvs. forsendes ligesom almindelige diagnostiske prøver med ukendt indhold.

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk