Opdateret 02.11.2017
19-05-2011

FN’s 1540-komité forlænges med 10 år

I 2004 vedtog FN’s Sikkerhedsråd resolution 1540. Resolutionen forpligter alle lande til at arbejde for at modvirke, at ikke-statslige aktører får adgang til materialer, der kan anvendes til masseødelæggelsesvåben – herunder biologiske våben. Sikkerhedsrådsresolution 1540 er således baggrund for den danske biosikringslovgivning.

For at følge udviklingen i implementeringen af resolutionen, hjælpe de enkelte nationer med at efterleve resolutionen og identificere sikkerhedstrusler på området nedsatte FN 1540-komitéen efter vedtagelsen. Komitéen, der oprindeligt kun var tiltænkt at eksistere i få år, har tidligere fået forlænget sit mandat til 2011. Dette mandat er på møde i FN’s Sikkerhedsråd i april 2011 nu forlænget til 25. april 2021.

Kilde: FN’s Sikkerhedsråd 20. april 2011

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk