Opdateret 02.11.2017
20-10-2010

"Inspire" opfordrer til udvikling af biologiske våben

Andet nummer af det engelsksprogede Al-Qaeda magasin "Inspire" indeholder en opfordring til at udvikle og anvende biologiske våben. I en artikel hedder det således, at der ligger et særligt ansvar på hellige krigere med akademiske grader i mikrobiologi eller kemi. Disse skal, ifølge artiklen, søge at udnytte deres evner til at udvikle et masseødelæggelsesvåben.

Personer med mindre træning, men med kvalifikationer indenfor samme områder, skal søge at lave mindre komplicerede våben med samme midler. Personer med disse kvalifikationer henstilles til at være ekstra opmærksomme og forsigtige, og skal være forberedte på, at et sådant angreb kan tage år at forberede. Dog, hedder det i artiklen, vil det være værd at vente på et sådant angreb.

(Kilde: Inspire, Fall 2010)

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk