Opdateret 02.11.2017
22-09-2010

FN-embedsmand anbefaler bedre beredskab i forhold til biologiske og kemiske trusler

Dr. Geoffrey Shaw, formand for FN's arbejdsgruppe til at forebygge og imødegå angreb med masseødelæggelsesvåben vurderer, at der i dag er gode modforanstaltninger i forhold til angreb og uheld med nukleart og radiologisk materiale, mens flere FN-lande mangler lignende tiltag i relation til biologiske og kemiske trusler. En af årsagerne er ifølge Geoffrey Shaw svagere eller manglende institutioner på det biologiske og kemiske område. Således etableredes Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) først i 1997. OPCW skal verficere, at landene lever op til Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben. Der eksisterer ikke en lignende organisation på det biologiske område.

Geoffrey Shaw påpeger desuden, at den bioteknologiske udvikling medfører alvorlige kontrolproblemer, samt at det er problematisk, at der er uklarhed omkring FN's rolle i tilfælde af, at et medlemsland udsættes for et biologisk terrorangreb.

(Kilde: UN News service)

 

 

Kontakt os

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Telefon: +45 32688127
Email: cbb@ssi.dk